Konsultacje Programu ochrony środowiska przed hałasem

Zapraszamy mieszkańców Katowic do zapoznania się z projektem Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019-2024 oraz wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. tego dokumentu.