Kto tworzy programy ochrony przed hałasem?

Zapraszamy do wysłuchania zapisu audycji poświęconej problematyce hałasu w środowisku, przygotowanej wspólnie przez Wydział Kształtowania Środowiska i Radio Katowice.

data nadania audycji na antenie radia: 19-04-2021

Pozostałe audycje tej serii znajdą Państwo tutaj >


Posłuchaj audycji:

audycje radiowe o hałasie

Transkrypcja audycji:

[słychać hałas uliczny]

Tak brzmi wszechobecny, nieznośny dla uszu, szkodliwy dla zdrowia hałas. Co zrobić, by go ograniczyć do minimum? Nad tym głowią się najtęższe umysły i próbują uciszać nasze tło akustyczne. 

W naszym kraju przepisy dotyczące hałasu określa Prawo Ochrony Środowiska z 2001 roku z późniejszymi nowelizacjami, uwzględniającymi zmieniającą się rzeczywistość. Na szczeblu unijnym w ocenie i zarządzanie poziomem hałasu obowiązuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2002 roku. Na jej podstawie co 5 lat sporządzane są strategiczne mapy hałasu. Odwzorowują one działanie hałasu na terenie aglomeracji oraz na terenach głównych dróg, linii kolejowych i lotnisk. 

Z kolei na podstawie map akustycznych sporządzane są lokalne programy ochrony środowiska przed hałasem. Wytyczne tam zawarte wprowadzane są w życie po to, byśmy żyli w mniej hałaśliwym środowisku. 

– Na przykład twarde działania, typu zmiana konstrukcji torowiska tramwajowego na takie zawierające elementy antywibracyjne, czy też wymiana nawierzchni drogowej na tak zwaną o obniżonej emisji.

Jak dodał doktor Piotr Kokowski z firmy Acoustics, lidera konsorpcjum, wykonującego opracowanie strategiczne “Mapa akustyczna Katowice 2022”, do tej pory programy ochrony środowiska przed hałasem wykonywane były między innymi przez miasta mające powyżej 100 000 mieszkańców. Ale zgodnie z nowelą ustawy “Prawo Ochrony Środowiska” od 2024 takie obowiązek spocznie na marszałkach województwa. Pytanie, czy ta zmiana usprawni działania ograniczające hałas. 

– Wydawałoby się, że takie strategiczne zadania typu na przykład jakiś program budowy obwodnic czy program rozwoju kolei regionalnej… No to chyba jest takie spojrzenie w makroskali. Jest bardziej korzystne w porozumieniu z wieloma podmiotami zarządzającymi. No i w tym sensie to jest chyba dobry krok. Natomiast nikt nie wie, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o takie rozwiązania bardzo lokalne i czy one w ogóle będą w tych programach. Natomiast z punktu widzenia strategii to może być akurat dobra rzecz. 

Czy, siłą rzeczy, programy będą mniej szczegółowe? Tego nie wiemy, ale niezmiennie każdy z nas będzie mógł dorzucić do nich swoje trzy grosze. 

– Program, jak wiele innych elementów zarządzania, jest publiczny oczywiście i podlega konsultacjom społecznym. W praktyce to było tak, że do tej pory były ogłaszane terminy spotkań, na które mieszkańcy mogli przyjść. W niektórych miastach to było także w postaci ankiet internetowych. Każda taka uwaga czy skarga musiała być rozpatrywana. Teoretycznie to się nie powinno zmienić.

Jak będzie, to pokaże życie. Jednak żaden przepis nie zabroni nam, byśmy sami we własnym otoczeniu, tam, gdzie tylko możemy, we własnym zakresie ograniczali hałas. 


Zdjęcie mikrofonu użyte w poście: Music photo created by freepik – www.freepik.com