Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019-2024”.

Konsultacje społeczne zostały uruchomione zarządzeniem Prezydentem Miasta Katowice nr 867/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. Po wyłożeniu projektu dokumentu mieszkańcy mogli zgłaszać do niego swoje uwagi w terminie od 21 kwietnia do 18 maja br.

Zestawienie zebranych uwag stanowi załącznik nr 2 do raportu.

Raport

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3