audycja radiowa o hałasie: hałas z budowy

Zapraszamy do wysłuchania zapisu audycji poświęconej problematyce hałasu w środowisku, przygotowanej wspólnie przez Wydział Kształtowania Środowiska i Radio Katowice.

data nadania audycji na antenie radia: 22-03-2021

Pozostałe audycje tej serii znajdą Państwo tutaj >


Posłuchaj audycji:

audycje radiowe o hałasie

Transkrypcja audycji:

[słychać hałas z budowy]
Wokół nas cały czas trwają jakieś budowy albo remonty i dobry to znak, bo świadczy o ciągłym rozwoju. Jednak hałas z tym związany może być uciążliwy, dlatego jest instytucja, do której mieszkańcy mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia.

Mówi Mirosław Skórski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach:

– Do kompetencji i zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy przestrzeganie prawa budowlanego, jeżeli chodzi o emisję hałasu w na etapie budowy oraz potem na etapie eksploatacji budynku.

[słychać fragment filmu “Dzień Świra”]

Zanim zdecydujemy się zgłosić skargę na dokuczliwy hałas, powodowany odgłosami toczącej się w sąsiedztwie budowy, warto wiedzieć, że są takie prace, których nie można przerwać ze względu na proces technologiczny.

Mówi Wiesław Bolechowski, zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach:
– Można prowadzić na przykład budowę sieci wodociągowej pod ziemią, przy pomocy specjalnych głowic i specjalnej technologii. To daje duże korzyści i oszczędności przy wykonaniu tego wszystkiego. Natomiast powoduje to jednak hałas. Co więcej, nie jest możliwe zaprzestanie tych robót na godziny nocne. Bo jeśli odcinek, który ma być zrobiony, jest odpowiednio długi, to wtedy prace trwają cały czas i pod ziemią generowane są drgania i mimo wszystko hałas, który w godzinach nocnych dochodzi do mieszkańców. Tego nie jesteśmy w stanie zastopować. 

[słychać głośny szum lejącej się wody]

[Mówi Mirosław Skórski]

– Jeżeli chodzi o ochronę przed hałasem w budynkach użytkowanych, to naszym obowiązkiem jest przestrzeganie, pilnowanie tego i egzekwowanie, żeby hałas pochodzący od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku nie przekraczał wartości normowej. Ewentualnie ktoś zamontował nowe urządzenie, na przykład klimatyzator, który powoduje uciążliwości ponadnormowe dla innych użytkowników budynku. Z tym należy się do nas zwracać.

– Jaka jest ta ścieżka? Czy to jest telefon, mail, czy pismo?

– Musi to być informacja na piśmie, ale w dowolnej postaci. Najprostszy mail, list wysłany bądź wrzucony do skrzynki podawczej. Na telefony reagujemy tylko wtedy, gdy jest informacja o zagrożeniu katastrofą budowlaną. To rzeczywiście nie wymaga formy pisemnej. Ale każde inne działanie i sytuacja, niezwiązana z zagrożeniem natychmiastowo wymagającym interwencji, musi być na piśmie. No najprostszy to jest mail.


Zdjęcie mikrofonu użyte w poście: Music photo created by freepik – www.freepik.com