Kto płaci kary za nadmierny hałas?

Zapraszamy do wysłuchania zapisu audycji poświęconej problematyce hałasu w środowisku, przygotowanej wspólnie przez Wydział Kształtowania Środowiska i Radio Katowice.

data nadania audycji na antenie radia: 18-03-2021

Pozostałe audycje tej serii znajdą Państwo tutaj >


Posłuchaj audycji:

audycje radiowe o hałasie

Transkrypcja audycji:

[słychać fragment piosenki „Dejta Cicho”]

„Dejta Cicho” – ta piosenka ma szansę stać się ponadczasowym przebojem, bo żyjemy i będziemy żyć w coraz głośniejszym środowisku. Taka jest cena postępu cywilizacyjnego. Normy dopuszczalnego hałasu – jak one się zmieniają?

– Póki co, są w pewien sposób, niestety, liberalizowane. To oznacza, że coraz większy dopuszczalny poziom hałasu jest określany.
Jak dodaje Małgorzata Wojciechowska, która zajmuje się hałasem w Departamencie Instrumentów Środowiskowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w naszym kraju przepisy dotyczące hałasu określa prawo ochrony środowiska z 2001 roku, z późniejszymi nowelizacjami. Na szczeblu unijnym w ocenie i zarządzaniu poziomem hałasu obowiązuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2002 roku. Na jej podstawie od 2007 co pięć lat sporządzone są strategiczne mapy hałasu. Odwzorowują one działania hałasu na terenie aglomeracji oraz na terenach głównych dróg, linii kolejowych i lotnisk. Z kolei na podstawie map akustycznych sporządzane są lokalne programy ochrony środowiska przed hałasem. Wytyczne tam zawarte wprowadzane są w życie po to, byśmy żyli w mniej hałaśliwym środowisku. Prawo przewiduje też kary dla podmiotów, które nie stosują się do wytycznych programu ochrony środowiska.

– Kary za ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko płacą generalnie zakłady przemysłowe. Natomiast kar nie płacą zarządzający drogami, liniami kolejowymi czy lotniskami, które jak wiemy powodują ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko. Są to po prostu obiekty, które wypełniają służebność wobec obywateli. Niemniej zarządzający drogami, liniami kolejowymi i lotniskami, w przypadku powodowania przekroczeń akustycznych standardów jakości i środowiska są zobowiązani do podejmowania działań naprawczych.

I uczciwie trzeba przyznać, że większość na przykład zarządców dróg mimo braku nieuchronności kary stara się wyciszyć miejsca, gdzie jest za głośno. Widać to chociażby po powstających jak grzyby po deszczu ekranach akustycznych. Tymczasem w ciszy gabinetów nie śpią również prawodawcy.
– Aktualnie pracujemy nad transpozycją do polskiego porządku prawnego aneksu 3 do tej wspomnianej dyrektywy Izb i będziemy szacować szkodliwe skutki hałasu w szczególności do takich zdarzeń jak niedokrwienne choroby serca, zakłócenia snu, bądź nadmierna dokuczliwość.

Prace, o których mówi Małgorzata Wojciechowska z Departamentu Instrumentów Środowiskowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mają potrwać do końca roku.

A na koniec naszego spotkania jeszcze o ciszy nieco inaczej śpiewająco i poetycko.


Zdjęcie mikrofonu użyte w poście: Music photo created by freepik – www.freepik.com