Dla jakich terenów wykonuje się mapy akustyczne, , audycja samorządowa Polskiego Radia Katowice

Audycja samorządowa Polskiego Radia Katowice — zapraszamy do wysłuchania zapisu audycji na temat problemu zanieczyszczenia hałasem.

data nadania audycji na antenie radia: 02-11-2020

Pozostałe audycje tej serii znajdą Państwo tutaj >


Posłuchaj audycji:

audycje radiowe o hałasie

Transkrypcja audycji:

Błoga cisza przerywana poszumem lasu i śpiewających ptaków — marzenie każdego mieszczucha. W miastach jednak częściej do naszych uszu docierają inne, mniej przyjemne, dźwięki.

Wszechobecny hałas jest jednym z najuciążliwszych elementów środowiska człowieka. Dlatego obowiązujące regulacje prawne już na poziomie Unii Europejskiej, starają się chronić nas przed tym głośnym problemem. Droga do utrzymania lub zmniejszenia poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, zaczyna się od stworzenia mapy akustycznej terenu.

Mówi dr Piotr Kokowski z Katedry Akustyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu: „Kiedy się wykonuje mapy akustyczne przede wszystkim dla dominujących źródeł hałasu, to są to przede wszystkim drogi o największym natężeniu ruchu. Takim progiem jest 3 mln pojazdów rocznie. To jest ok. 10 tys. pojazdów na dobę. Natomiast w miastach bierze się też pod uwagę drogi o mniejszym natężeniu ruchu, powyżej 1 tys. – 2 tys. pojazdów na dobę. I teraz, taką mapę akustyczną sporządza się oddzielnie dla kilku źródeł hałasu. Sporządza się ją dla hałasu drogowego, dla hałasu kolejowego, tramwajowego, przemysłowego i lotniczego. Tworzy się też taką mapę, gdzie pod uwagę jest wzięta liczba mieszkańców i wielkość narażenia. W ten sposób widzimy w skali miasta takie miejsca — gdybyśmy to sobie pokolorowali tam, gdzie jest źle na czerwono, tam, gdzie jest dobrze, powiedzmy, na niebiesko czy zielono — takie miejsca, gdzie jest największy problem z hałasem w takim ujęciu szerszym, strategicznym”.

Tworzenie mapy akustycznej to iście benedyktyńska praca. Co ciekawe, najpierw w ciszy powstaje komputerowy model matematyczny badanego środowiska akustycznego, drogi czy fragmentu miasta. Potem do modelu nanoszone są rzeczywiste pomiary hałasu, dokonane w terenie. Mapa akustyczna dla Katowic powstawała przez dziewięć miesięcy. „Mapa Katowic jest o tyle warta podkreślenia, że tutaj zamawiający, czyli Miasto, podeszło do tej sprawy nietuzinkowo, ponieważ tych punktów pomiarów było bardzo dużo. Hałas drogowy to było ponad 100 punktów. No i porównując z innymi miastami, to było bardzo dużo. Ale zysk z tego jest taki, że ta mapa jest dokładna. Czyli krótko mówiąc, mamy dokładną mapę. Co oznacza, że działania, które następnie podejmujemy w programie, są zaplanowane prawidłowo”.

Mapy akustyczne są aktualizowane co 5 lat. Na ich podstawie tworzy się programy ochrony przed hałasem. Dokumenty te zawierają listę działań dla danego miejsca, których realizacja spowoduje dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.

A o jakie konkretnie działania chodzi, o tym już w przyszłym tygodniu.


Zdjęcie mikrofonu użyte w poście: Music photo created by freepik – www.freepik.com